Banner website Defdefdef 14.12.2021

Introductie

Geef uw mening over het (onderstaande) ontwerp
In december 2021 heeft u uw mening kunnen delen over wat beter kan aan de huidige inrichting. Op basis hiervan hebben wij een schetsontwerp opgesteld. Vervolgens is er op woensdag 1 juni en vrijdag 10 juni een bezoek gebracht aan uw straat. Naar aanleiding van de opgehaalde informatie uit de wijk is een voorlopig ontwerp gemaakt. Wij horen graag wat u van het voorlopig ontwerp vindt.

Blijf meedoen!
Via deze website wordt u, net als via de huis-aan-huis-brief, op de hoogte gehouden. Resultaten en tussentijdse uitkomsten van hetgeen wordt opgehaald in het participatietraject worden eveneens op deze website gepubliceerd. Onder het kopje ‘Uitkomsten’ kunt u het schetsontwerp vinden.

Uitkomsten
Op deze pagina vindt u het voorlopig ontwerp. Dit ontwerp wordt gedurende de periode vanaf dinsdag 12 juli tot en met dinsdag 23 augustus 2022 ter inzage gelegd op de burgerleestafel van het gemeentehuis en deze projectwebsite. U kunt het voorlopig ontwerp op deze pagina alvast bekijken. Via onderstaande link zijn alle stukken die ter inzage zijn gelegd te downloaden.

--> 1. Download de bewonersbrief (PDF) <--
--> 2. Download het reactieformulier voor de inspraakprocedure (PDF) <--
--> 3. Download het voorlopig ontwerp in hoge resolutie (PDF) <--
--> 4. Download het ambitiedocument en voorlopig ontwerp (PDF) <--
--> 5. Download de reactietabel met beantwoording vragen op het schetsontwerp (PDF) <--

Tekening Herinrichting Grondmolen
Gemeente Papendrecht
Fagus
Urban Synergy